15. okt, 2015

Rettsvesenet må få en mer aktiv rolle i miljøsaker!

www.dagsavisen.no


- Politikerne har ikke vist seg tilliten verdig. Nå må jussen tas i bruk for å vinne miljøkampene i Norge, mener fagfolk og miljøvernere.

Dagsavisen: 14.10.15.