15. okt, 2015

Vindkrafteffekten


Tysklands installerade vindkrafteffekt år 2014 (övre linjen) samt verklig vindkraftproduktion (mörkblått).

I bifogade diagram visas hur Tyskland byggt ut vindkraften under år 2014 från cirka 34 000 MW till 40 000 MW. Detta visas av den övre röda linjen som begränsar det ljusblåa fältet. Men det blåser inte alltid så bra: den verkliga effekten visas av den mörkblå undre kurvan.

En snabbkalkyl ger vid handen att endast cirka 15 procent av den installerade effekten kan utnyttjas i medeltal, vilket är förvånansvärt dåligt, och att under den tid då blåsten minskar och vindkraften kollapsar måste elektriciteten genereras med skilda reglerkraftverk (som är bristvara i Finland).

Tack till statistikern Rolf Schuster som ritat och offentliggjort bilden med utnyttjande av officiella data för år 2014.

En liten tröst är att ju sämre vindkraften producerar, desto billigare blir det för skattebetalarna eftersom subventionen går till en inmatningstariff som beror av produktionens storlek.

Jarl Ahlbeck

ÅU: 15. oktober 2015.