14. okt, 2015

Fosen: En utbygging vil bety slutten for mange av oss

www.fosna-folket.no


Reineier Arvid Jåma har i flere år kjempet mot den planlagte vindkraftutbyggingen. Han er ikke overrasket over at utredningen nå fortsetter.

Fosna-Folket: 13.10.15.