14. okt, 2015

Alternativ for 1000 MW vindkraft i Midt-Norge utredes videre

www.statkraft.no


Statkraft, Agder Energi, NTE og TrønderEnergi er enige om å fortsette utredningen av et vindkraftprosjekt på 1000 MW i Midt-Norge.

Statkraft: Pressemelding 13.10.15.