14. okt, 2015

Høstkonferansen 2015: Fra Sverige og EU til norsk vindkraftpolitikk

www.norwea.no


Norwea og Arntzen de Besche:

"Mens den norske bransjen nærmer seg investeringsbeslutninger vil vi rette blikket utover, på hvordan naboland og EU påvirker våre rammevilkår og lønnsomheten i investeringene som skal finne sted. Vil Sverige forlenge elsertifikatmarkedet? Vil Sverige fase ut kjernekraft? Vil EUs vedtatte 2030-pakke medføre nye ambisjoner for fornybar energi i Norge? Hvor er Norge når EU-landene skal samarbeide om sine nasjonale klima- og energiplaner for 2030?

Vi ønsker en bred debatt om hva dette har å si for oss, og hva vi og norske myndigheter kan gjøre på oppløpet mot energimeldingen."

Norwea: 08.10.15.