12. okt, 2015

Tyska energipolitiska lärdomar

www.svd.se


- Nu har några tyska politiker börjat följa upp alla "löften" som ställts ut av de som argumenterar för Energiewende. Det visar bland annat att el som genereras på olika sätt är inte utbytbar. Det går inte att snabbstarta kärnkraftverk när det inte blåser, kolkraftverk måste vara igång även när sol-och vindkraft levererar för att kunna jämna ut leveransen till elnäten. Vindkraft kräver 100 procent backup och ju mer vindkraft, desto mer sårbara och ohållbara blir energisystemen.

Svenska Dagbladet: Lederen 12.10.15.