10. okt, 2015

WWF og Statsbudsjettet 2016

www.wwf.no


WWF har sendt regjeringen 30 forslag til hvordan statsbudsjettet for 2016 kan legge opp til det grønne skiftet og levere de miljøløsningene Norge trenger.

Forslagene handler både om hvordan regjeringen kan bruke statsbudsjettet til å redusere klimautslipp nasjonalt og globalt, og bidra til omstillingen av Norge til et lavutslippssamfunn.

I tillegg ber WWF om penger til tiltak som bidrar til å stanse tapet av naturmangfold nasjonalt og globalt innen 2020, og til miljørettet bistand.

- Dette er ikke et budsjett for den reelle omstillingen vi trenger. Klimatiltakene er for små og det går for sakte. Samtidig satser man tungt på den næringen som er den største utslippssektoren i Norge.

WWF: 08.10.15.