10. okt, 2015

Statsbudsjettet for 2016 – SABIMAs innspill

sabima.no


Får vi mer penger til skogvern? Blir det mer penger til naturkartleggere slik at de kan kartlegge hva som finnes i naturen? Kan vi forvente enda flere skogsbilveier i norske skoger? I statsbudsjettet for 2016 vil vi få svarene. SABIMA har sendt inn sine innspill til hva som bør står der.

(10.06.2015)

SABIMA sender hvert år inn innspill til statsbudsjettet. Våre hovedkrav for budsjettet for 2016 er:

Styrk skogvernet - vern mer skog for artsmangfoldet og klimaet
Bevar mer trua arter og natur - mer til vern og skjøtsel av trua natur
Bedre forvaltning av norsk vann-natur - vi må øke innsatsen for å bedre miljøtilstanden i norske vann
Kunnskapsløft for natur - kartlegg mer av naturen så vi vet hva vi har
Robuste miljøkommuner - vi trenger naturkompetanse i kommunene