10. okt, 2015

Grønt ordskifte - grått budsjett

www.sabima.no


- Det hjelper lite å snakke om grønt skifte når statsbudsjettet legger opp til netto tap av natur. Og det til tross for at den anerkjenner hvor viktig det er med intakt natur ved å øke midler til restaurering av ødelagt myr.

Sabima 07.10.15.