10. okt, 2015

Vil forske mer på europeisk klima- og energipolitikk

www.regjeringen.no


Regjeringen vil på neste års budsjett sette av fem millioner kroner til forskning på europeisk klima- og energipolitikk. – EUs politikk på dette området har avgjørende betydning for norske interesser. Når den politikken er i dynamisk endring, har vi behov for raskere og bedre analyser av utviklingen, sier EØS/EU-minister Vidar Helgesen.

Regjeringen: Nyheter 07.10.15.