4. okt, 2015

Havvindmøller kan være farligere enn antatt for fugler

www.adressa.no


Vindmøller til havs kan vise seg å utgjøre en større fare for sjøfugler enn tidligere antatt. I hvert fall for høytflygende havsuler.

NTB/Adresseavisa: 04.10.15.