4. okt, 2015

Pressemelding: Åpnet med flistenning

www.eidsivaenergi.no


- Energisentralen bruker fornybare energiressurser i form av returtreflis fra lokale og regionale leverandører som brensel. Anlegget utnytter med andre ord energi som ellers ville gått tapt, og forurensende fossile brennstoffer erstattes med fornybar, miljø- og prisgunstig energi. Fjernvarme bidrar til et miljøløft på Gjøvik på grunn av utfasing av oljefyrer.

Eidsiva Energi: Pressemelding 30.09.15.