3. okt, 2015

Slutrapport: Uppfölning av konsekvenser för rennäringen

ext-dokument.lansstyrelsen.se


Jijnjevaerie samebys ordf. Marianne Persson har på ett par vindkraftsmöten berättat om konsekvenserna för rennäringen i vindkraftsprojekten Björkhöjden och Ögonfägnaden.

Nu finns det en slutrapport från 2014-10-29 att läsa om detta. Rapporten sammanfattar resultaten av uppföljning av konsekvenserna på rennäringen hos berörda samebyar av anläggningsarbeten som utförts under åren 2013 och 2014.