2. okt, 2015

Fakta 2015: Energi- og vannressurser i Norge

www.regjeringen.no


Heftet er gitt ut av Olje- og energidepartementet, og gir en samlet fremstilling av produksjon, overføring og forbruk av energi i Norge.

Publisert februar 2015.