1. okt, 2015

OED forbereder norsk elsert-exit etter 2020!

www.norwea.no


– Norge vil uansett overstige EUs mål, og derfor tror jeg Norge vil være restriktive på å gå med på noe særlig mer enn vi har gjort. Det er også mange uløste energipolitiske spørsmål i EU akkurat nå, spesielt hva gjelder virkemiddelbruk for den langsiktige utviklingen mot et integrert og fossilfritt kraftmarked i 2050. I så måte har det en hensikt å se hva EU vil før man fastsetter nye energipolitiske mål i Norge, mener Pöyryanalytiker Ole Løfsnæs.

Montel/Norwea: 30.09.15.