1. okt, 2015

Snart dags för seminarium om energitillförsel

www.energikommissionen.se


Tisdagen den 6 oktober arrangerar vi vårt andra seminarium – nu på temat energitillförsel. En lång rad intressanta talare kommer att ge sina perspektiv på frågan om energitillförsel, såväl dagens som framtidens. Har du frågor eller kommentarer kring energitillförsel ser vi gärna att du spelar in dem till oss via Twitter under #energikom. För dig som inte kan vara med på plats kommer hela seminariet att webbsändas i sin helhet här på energikommissionens webbplats.

Energikommissionen: 29.09.15.


Fra programmet:

• Välkomna – Bo Diczfalusy, Kanslichef Energikommissionen
• Inledning – Ibrahim Baylan, Ordförande Energikommissionen
• Omvärld och trender: Markus Wråke – chef Energisystemanalys, IVL Svenska Miljöinstitutet
• Dagens energitillförsel: Anna Andersson – analysenheten, Energimyndigheten


Tema: dagens teknik

• Vilka egenskaper, förutsättningar, kostnader och påverkan på miljö och klimat har dagens dominerande elproduktionstekniker? Samtalsledare: Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen
• Vattenkraftens roller – idag och imorgon: Gun Åhrling Rundström – sakkunnig vattenkraft, Svensk Energi
• Kärnkraftens potential och kostnader: Mats Ladeborn – Vice President of Fleet Development, Vattenfall
• Ett energisystem med större andel vindkraft: Johnny Thomsen – Senior Vice President Product Management, Vestas
• Skogens roll i det framtida energisystemet: Lena Bruce – affärsutvecklare Sveaskog
• Gasens roll i det framtida energisystemet: Anders Mathiasson – vd Energigas Sverige


Tema: framtidens teknik

• Vilka egenskaper, förutsättningar, kostnader och påverkan på miljö och klimat har några av de mest lovande elproduktionsteknikerna för framtiden? Samtalsledare: Susanna Baltscheffsky, chefredaktör Ny Teknik
• Fjärde generationens reaktorer – framtidens kärnkraft: Janne Wallenius – professor reaktorfysik, KTH
• Solrevolutionen – mer än en energiomställning: Björn Sandén – biträdande professor miljösystemanalys, Chalmers
• Kan marin energi bli kommersiellt gångbart?: Heije Westberg – teknisk chef Minesto
• Power to gas – vad är det och behövs det?: Karin Byman – Energiexpert och senior projektledare på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien


Avslutning – Summering.

Avslutande diskussion med samtalsledare samt reflektioner från branschföreträdare:

• Samtalsledare: Bo Diczfalusy – Kanslichef Energikommissionen
• Svante Axelsson – generalsekreterare, Naturskyddsföreningen
• Susanna Baltscheffsky – chefredaktör, Ny Teknik
• Jonas Abrahamsson – vd, E.on Nordic
• Anders Ferbe – förbundsordförande, IF Metall
• Magnus Olofsson – vd, Energiforsk