1. okt, 2015

Oppsiktsvekkende og foruroligende signaler fra statsråd Tord Lien!

naturvernforbundet.no

Olje- og energidepartementet vurderer å gå løs på varig vernede vassdrag i en situasjon der allerede store naturverdier står i fare for å forsvinne. Bare siden 2000 er det gitt mer enn ett tusen tillatelser til nye vannkraftverk!

Naturvernforbundets brev til Tine Sundtoft, Klima- og miljødepartementet, datert 17. september 2015.