1. okt, 2015

Friluftsliv for alle?

harvest.as

Regjeringa arbeider med ei ny friluftslivsmelding. Den gamle definisjonen på friluftsliv er overmoden for utskifting.

- Ti av elleve bilete i planen er av tilrettelagte stigar og vegar, kulturlandsskap eller designa parkar. Berre eitt viser urørt natur.

Harvest 29.09.2015: Av Inger Marie Vingdal.