25. sep, 2015

Gudbrandsdal Energi omdannet til konsern

www.ge.no

De formelle vedtak knyttet til konsernetablering av Gudbrandsdal Energi ble gjort i generalforsamling/styremøte 22.09.15. Saken har vært til behandling og er godkjent i kommunestyrene i de fire eierkommunene Øyer, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron.