25. sep, 2015

Kommunen og Fred. Olsen truer lokal reindrift til fordel for vindmøllepark

www.dagbladet.no

Truer reindrifta: Det er et paradoks at ordføreren på den ene siden ikke ønsker konflikt men dialog, for på den andre siden å overse reinbeitedistriktene og i tillegg bryte forvaltningsloven i sin iver etter å få realisert vindkraftutbyggingen, skriver Ellinor Marita Jåma.

Dagbladet: 14.08.15.