24. sep, 2015

Støtt opp om underskriftsaksjonen for Vestside-vegen av Osensjøen

Nok er nok! Rita Eggen Nergården melder om at en underskriftaksjon for bedre og vedlikeholdt veg på Vestsida av Osensjøen er i gang i løpet av uke 39. Underskriftslista legges ut på butikken i Søre Osen. Hun håper alt som kan krype og gå støtter opp om aksjonen for bedre veg. Ny 4-årsplan legges nå. Pr. i dag er Vestside-vegen prioritert på plass J.

Nergården kan kontaktes ved eventuelle spørsmål: ritabror@hotmail.com Bildene av veien er tatt 17.09.15. Del innlegget med venner og bekjente lyder oppfordringen.

 

Informasjon som følger aksjonen

«Til alle som ferdes fylkesvei 562 Søre Osen vestside (fastboende, grunneiere, eiere av fritidsboliger,hytteeiere, turister og alle andre). Støtt opp og skriv under for å få utbedret en vei som ikke er vedlikeholdt på mange år. Her finnes ingen stikkrenner og grøfter slik at veien blir dårligere og dårligere etter hvert som den lappes sammen. Dette er en fylkesvei som er blitt lik en krøttersti. Ekstremvær blir det mer og mer av, og denne veien er ikke laget for slikt vær, eller for vårløsningen. Det flommer over, og deler av veien faller ut der små bekker møtes. Tenk den dagen utrykningskjøretøy ikke kommer frem og menneskeliv vil gå tapt. Veien er nedgradert, og nå, 2015, ligger den på plass J på listen over veier som skal utbedres i Trysil kommune. Lå tidligere på plass B. Nedjusteringen er gjort etter telling av årsdøgntrafikken. Så grunnen er at det er for lite trafikk langs denne fylkesveien, da vi dessverre ikke har store hyttefelt lik andre veier som er blitt vedlikeholdt i år. Jeg mener vi må tenke på de fastboende som kjører her daglig, skolebuss, taxi og hjemmesykepleien.

Etter flere telefoner til Trysil kommune, Mesta,Statens Vegvesen, FYLKESKOMMUNEN og vedlikeholdsjefen over veier i Hedmark, refererer alle til mangel på penger. Alle er klar over FYLKESVEI 562 sin dårlige stand. Jeg ble informert om at det nå i november 2015 skal fremlegges en ny 4 årsplan over veier som trenger oppjusteringer og fast dekke i Trysil kommune, og synes derfor det er verdt å prøve å sende inn bilder og en klage på veien langs vestsiden av Osensjøen.

Jeg er selv grunneier, og har fra jeg ble født, tilbragt ferier og helgebesøk ved vakre Osensjøen som i dag er blitt mitt andre hjem. Jeg ønsker ikke å måtte snu og reise hjem grunnet dårlig ufremkommelig fylkesvei. Trysil kommune er den kommunen i Norge med flest grusveier og mye spredt bebyggelse, så det er selvfølgelig flere enn vår vei som trenger vedlikehold. MEN nå må vi være egoistiske og stå på for de ca. 2 milene langs vestsiden av Osensjøen.

Til info så er grusveiene i Nordmarka og Østmarka i Oslo 3 ganger så vedlikeholdt enn FYLKESVEI 562, og bare det sier sitt.

SÅ SKRIV UNDER OG STØTT OPP EN OPPGRADERT OG FREMKOMMELIG FYLKESVEI 562. MVH Rita Eggen Nedgården.»

Del innlegget med venner og bekjente lyder oppfordringen.