24. sep, 2015

OED ønsker konsultasjon om Gaelpie/Kalvvatnan!

Kjell Derås: "Fra Sametingets plenum på Stortinget i dag blir det bekreftet at OED ønsker konsultasjon om Gaelpie/Kalvvatnan. Vindens veier etter Stilla - den blåser vår vei nu!! Stor takk til alle gode krefter på Sametinget!"