22. sep, 2015

Etterlyser ny diskusjon om nettkostnadene

www.nationen.no

Stortingspolitikere sier det er høyst 
nødvendig med en ny diskusjon om hvordan man skal fordele kostnadene 
for utbygging av kraftnettet.

– Ny utbygging fører til store økte kostnader, og det er klart det oppleves som diskriminerende at vi som bor i nærheten av kraftverkene må betale mer enn de som bor langt unna, sier Liv Signe Navarsete.

Nationen: 21.09.15.