18. sep, 2015

Løyve til Buheii vindkraftverk med tilhøyrande nettilknyting

www.nve.no

Midt oppe i ekstreme nedbørsmengder kom en trist og meningsløs nyhet: NVE har innvilget konsesjon til Buheii vindkraftverk.

Vi har nok vann og nok energi i Norge nå!!!

NVE: Konsesjonsnyheter 17. september 2015.