15. sep, 2015

Demning brøt sammen i Agder

www.abcnyheter.no

- Politiet i Agder melder på Twitter at det er oversvømmelse i vassdraget mellom Gjerstad og Søndeled, og at en demning har brutt sammen. I tillegg er flere veier stengt etter de store nedbørsmengdene.

Det må bli viktigere å forsterke/vedlikeholde eldre demninger i stedet for å investere i meningsløs vindkraft! Med tanke på forsyningssikkerheten som vil bli utfordret av våtere vær i framtida!

NTB: 15. september 2015.