14. sep, 2015

Tonstad vindkraftverk: Pressemelding Havgul (11. sept.)

 PRESSEMELDING

 

Oslo 11. september 2015

 

Konsesjon til Tonstad Vindpark.

 

Et av de bedre tekniske og bedriftsøkonomiske prosjektene vi har

(Tord Lien, olje- og energiminister)

 

Olje- og energidepartementet ga mandag 7. september 2015 konsesjon til Tonstad Vindpark. NVE ga anleggskonsesjon 19. desember 2013, som ble anket vinteren 2014. Konsesjonen fra OED er endelig og kan ikke ankes. Prosjektet vil kunne gi strøm til rundt 25 000 husstander.

 

-          Vi er svært glade for at OED opprettholdt NVEs konsesjon. Nå begynner arbeidet med å forberede byggingen av parken, sier daglig leder i Havgul clean energy AS, Harald Dirdal.

 

I bakgrunnen for vedtaket skriver OED at Tonstad Vindpark er blant de bedre tekniske og bedriftsøkonomiske prosjektene departementet har til vurdering, og Tonstad Vindpark gir god balanse mellom bidrag til ny fornybar kraftproduksjon og hensynet til naturmangfoldet. Videre understreker OED at Sirdal kommune er positiv til prosjektet, og at det samlokaliseres med Statnetts nye ledningsanlegg i området.

 

I konsesjonen har departementet satt flere vilkår knyttet til natur, miljø og biologisk mangfold. Dette inkluderer før- og etterundersøkelser,  samt et program for tiltaks- og kompensasjonsplan av hensyn til hubrobestanden i regionen.

 

-          Dette er vilkår og betingelser vi vil følge nøye opp. Før utbygging skal NVE godkjenne en detaljplan for utbyggingen, kalt MTA (miljø-, transport og anleggsplan). Denne skal utarbeides i dialog med berørte parter i kommune og region.  Her vil prosjektets detaljer bli beskrevet, sier Helge Toft, prosjektleder for Havgul clean energy AS.

 

Om alt går etter planen håper prosjektlederen på byggestart i begynnelsen av 2017 og drift i 2018/2019.

 

-          Vindparken kommer i en tid hvor det blir stor aktivitet i Sirdal, med oppgradering av sentralnettet, ny likestrømslinje og ny transformator i Tonstad.  Dette vil betyr mange arbeidsplasser og inntekter til kommunen samt store muligheter for lokale og regionale entreprenører.

 

-          Vi er bundet av at utbyggingen av den nye transformatoren på Ertsmyra er ferdig før vi kan koble oss på. Statnett har opplyst at det trolig vil skje i 2018 og vi håper derfor på anleggsstart for vindparken i begynnelsen av 2017, sier Helge Toft, prosjektleder for Havgul clean energy AS.

 

Siden juni 2014 har Havgul målt vindressursene gjennom en målemast på Havsknuten på Sletafjellsheia.

 

- Resultatene av målingene er klare og forventede energiberegninger pågår. De foreløpige resultatene viser at ressursene er som forventet, og at grunnlaget for en lønnsom vindpark er godt tilstede, fastslår prosjektleder Helge Toft.

 

 

For ytterligere informasjon: Helge Toft:      930 64 111. helge@havgul.no

                                               Harald Dirdal: 926 20 789 harald@havgul.no