14. sep, 2015

Frøya Venstre takker nei til vindkraft!

www.venstre.no

Frøyas befolkning har utfordret sine politikere på vindkraft i valgkampen. Nå har Frøya Venstre snudd også!

Hvorfor ikke vindkraft?

«…all fornuft tilsier at når vi skal skaffe til veie fornybar energi, så starter vi ikke med de energiformene som gir de største naturinngrepene, men med de som gir de minste.»

Frøya Venstre: 2. september 2015.