13. sep, 2015

Nå renner kraft-Norge over

www.vg.no

- Norske kraftanalytikere har i flere år ventet at strømprisene vil holde seg nokså moderate, hovedsakelig skyldes det at mye kraftkrevende industri nå er borte. Og vi har forpliktet oss til å redusere kraftforbruket med 20 prosent gjennom energiøkonomisering.

Dette fører også til reduksjon. Og vi har ikke fått vesentlige nye store kraftforbrukere:

– Vi har sett på hva som ville skje om antallet elbiler ble tidoblet til en halv million elbiler. Da ville det kreve om lag halvannen milliard kilowattimer – eller om lag en prosent av landets årsforbruk. Det vil altså ikke gi noe utslag.

Hva så med gigantforbrukere – som oljefeltet Johan Sverdrup i havet vest for Stavanger?

– Hvis alle olje- og gassfelt på norsk sokkel, som kan elektrifiseres blir det, vil det bety et merforbruk på om lag tre prosent. Men det er klart – i enkelte områder vil det bli en utfordring for overføringskapasiteten, sier han.

VG: 12. september 2015.