8. sep, 2015

Eidsivas korrigerte halvårsresultat for 2015

www.eidsivaenergi.no

Eidsivas korrigerte halvårsresultat for 2015: Ca. 100 millioner kroner svakere enn 2014.

En vinter og vår med mye mer nedbør enn normalt i både Sverige og Norge har bidratt til mye kraft i markedet. Når det i tillegg har vært mildere enn normalt, er kundenes strømforbruk også redusert.

- Strømprisene så langt har vært de laveste på flere år. Dette er gunstig for våre kunder, men utfordrende for inntjeningen i konsernet, sier konsernsjef Øistein Andresen.

Regnskapet for Eidsiva Energi etter første halvår viser resultater høyere enn tilsvarende periode i 2014. Dette skyldes hovedsakelig en positiv verdiutvikling på konsernets urealiserte sikringer innen kraftpriser, valuta og renter. Korrigeres resultatet for disse postene for begge år («underliggende resultat»), er første halvår i 2015 cirka 100 millioner kroner svakere enn 2014.

Eidsiva Energi: Pressemelding 2. september 2015.