8. sep, 2015

Valg og vind

www.glomdalen.no

Snart er det kommunevalg. Også i Nord-Odal.

Hva mener så politikerne her om en av de aller største sakene som er behandlet politisk i bygda, nemlig vindkraftutbygging? Det har vi fått svært få signaler om.

Glåmdalen 31. august 2015.