8. sep, 2015

Grunneiere vant igjen!

www.vindkraftnytt.no

Klima- og miljødepartementets tillatelse til å bygge høyspentlinja Ørskog-Fardal gjennom naturreservatet Sørdalen, er kjent ugyldig. Grunneiere vant igjen etter årelang kamp mot høyspentlinje og rødgrønne statsråder.

Høyesterett har avvist anken fra staten ved Klima- og miljødepartementet etter at staten i vinter gikk på et sviende nederlag i Borgarting lagmannsrett. "Høyesteretts ankeutvalg finner enstemmig at verken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak eller andre forhold tilsier at saken blir fremmet for Høyesterett (..)", heter det i beslutningen fra ankeutvalget.

Det betyr at dommen fra Borgarting nå er rettskraftig. Avgjørelsen innebærer at et knippe grunneiere i Myklebustdalen i Bremanger nå får tilkjent 1,6 millioner kroner i saksomkostninger. Avgjørelsen betyr også at Klima- og miljødepartementets tillatelse til å bygge høyspentlinja Ørskog-Fardal gjennom naturreservatet Sørdalen, er kjent ugyldig.

Vindkraftnytt 4. september 2015: "Får millioner etter mastebråk".