8. sep, 2015

Åmot formannskap frarådet å senke Osensjøen 6,90 m

Formannskapet i Åmot vil fraråde konsesjon som åpner for at Osensjøen kan senkes ytterlige 90 centimeter.

 

Saksbehandler Mari Solbrekke fikk ros for saksframlegget som anbefalte formannskapet å fraråde konsesjon. Begrunnelsen er at de samlede skadene og ulempene for allmenne og private interesser, overstiger fordelene.

 

Saken skal videre til kommunestyret, men formannskapet samlet seg om forslaget fra Ole Gustav Narud (Sp) om å be om at formannskapet får et møte med regulanten, GLB.

 

Tror på forhandlinger

 

– Et interessant spørsmål er om det hadde vært mulig for kommunen å forhandle med GLB om ordninger utover det som er beskrevet her. Jeg synes man burde hatt et eget møte med GLB om hva som er vår situasjon. Det er greit å vite hvor store inntekter det er snakk om for regulanten. Det kunne og vært greit å vite hvor godt et slikt prosjekt er for dem, sa han.

 

Historisk har et nei fra kommunene blitt etterkommet. Med Solberg-regjeringen, kan praksisen være endret, påpekte han og poengterte at gode argumenter, uansett trolig tjener saken.

 

- Ulempene overstiger fordelene

 

Varaordfører Sissel Frang Rustad (H) fulgte opp.

 

– Mitt parti er for å øke kraftinntekter, men her ser vi at det er såpass mange negative konsekvenser og liten økonomisk gevinst, at vi går for nei, erklærte hun.

 

Et avbøtende tiltak kommunen bør forlange, i fall det gis konsesjon, er flomtiltak, framholdt hun.

 

– Hadde vi fått penger til å grave ut ved Prestsjøen, ville det gjort monn.

 

Ordfører Espen André Kristiansen (Ap) deler synspunktet.

 

– Vi mener den næringssatsingen vi har ved Osensjøen nå er viktig, og at den gir større inntekter på sikt enn det denne konsesjonsendringen vil gjøre, sa han.

 

Østlendingen: 27. august 2015.