7. sep, 2015

Eidsiva Vekst legger velferdsteknologien til side

Fra Eidsiva Vekst sin side beskrives samarbeidsprosjektet som vellykket, men det betyr ikke at Eidsiva vil satse videre på velferdsteknologi.

 

- Vi opplever dette samarbeidet med Lillehammer og Øyer kommune som udelt positivt, forteller Jan Tore Meren i Eidsiva Vekst. Han har ledet styringsgruppa for prosjektet.

 

– For vår del har vi fått vi fått kjennskap til de konkrete behovene som finnes ute i kommunene når det gjelder denne teknologien, og hvilke muligheter som finnes i den, sier Meren.

 

Han legger til at det er viktig kunnskap både for Eidsiva og for eierkommunene, og at det er viktig å skaffe seg slik kunnskap.

 

Selv om prøveprosjektet ansees som vellykket fra deres side, utelukker Meren at dette er noe som Eidsiva skal satse på med det første.

 

– Det foreligger ingen konkrete planer fra vår side om å satse videre på velferdsteknologi.

 

GD: 12. august 2015.