6. sep, 2015

Har vi tilstrekkelig forsyningssikkerhet i det nordiske kraftmarkedet?

Tema under Montels Nordic Energy Days, 26-27 august 2015:

 

Program for dagene:  

http://events.montel.no/energy-days/2015/Nordic-Energy-days-Oslo/default.asp 

 

Økt fornybarproduksjon og redusert kjernekraftkapasitet kan utfordre forsyningssikkerheten i det nordiske kraftmarkedet framover. Det debatteres stadig om vi har det riktige markedsdesignet, eller om vi har behov for kapasitetsmekanismer. En ny THEMA-rapport viser at en rekke forbedringer av dagens markedsdesign kan øke lønnsomheten for pålitelig og fleksibel effektkapasitet, og dermed styrke forsyningssikkerheten på lang sikt.

 

Rapport og T-CG Insight finner du her:

http://www.thema.no/har-vi-tilstrekkelig-forsyningssikkerhet-i-det-nordiske-kraftmarkedet/

 

Direktelink til T-CG Insight 11-2015:

http://www.thema.no/wp-content/uploads/2015/08/TCG-Insight-2015-11-Har-vi-tilstrekkelig-forsyningssikkerhet-i-det-nordiske-kraftmarkedet.pdf

 

Lenke til rapport:

http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf;jsessionid=bxF0ut2amdN8Ie0sN9b8orS1BTO8m76HcXnhwmYo.diva2-search3-vm&pid=diva2%3A848829&dswid=3717

 

(THEMA Consulting Group - Rådgivning og analyser for omstilling av energisystemet)