5. sep, 2015

Ny Elhubforskrift fra 1. september

www.ge.no

- Forskriftsendringen skal sikre at nettselskap og kraftleverandører kan innhente fødselsnummer fra det sentrale folkeregisteret, og gir også ytterligere bestemmelser knyttet til selskapenes kvalitetssikring og migrering av data til Elhub. Endringen skal også sikre avregningsansvarlig hjemmel til å lagre migrerte data i perioden frem til Elhub settes i drift, melder NVE.

Europower/GE: 31. august 2015.