5. sep, 2015

Ny forskning: Selv korte turer i naturen forandrer hjernen

www.aftenposten.no

Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk friluftsliv, mener funnene til Bratman bør være et tankekors for alle fylkes- og lokalpolitikere.

- Naturen er åpenbart en gullgruve, og bidrar både til livskvalitet for den enkelte og til stor verdi for samfunnet. Når lokalpolitikere diskuterer bruken av kommunens og fylkets arealer, må de sørge for at innbyggerne får bedre tilgang til naturopplevelser.

Aftenposten: 4. september 2015.