3. sep, 2015

Vindmøller havarerer

halden.mdg.no

- Det viser seg at de største vindmøllene har mye kortere levetid enn utbyggerne oppgir til grunneiere og kommuner. Noen av dem holder bare i 2-3 år. De store kreftene de utsettes for når det blåser hardt, kan føre til at giret ryker. Å skifte gir, kan koste like mye som vindmølla kostet ny. Andre skader kan være like kostbare å utbedre. Derfor er det stadig flere av de store vindmøllene i Sverige som blir stående som kjempestore skjeletter i forfall, som symboler på feilslått energipolitikk og ødelagt natur.

#valg2015