31. aug, 2015

Vindkraftens lågfrekventa buller- en kunskapssammanställning.

snurrigt.vildavastra.se

Anbefales!

Snurrigt – vindkraftsmotstånd i Ångermanland: 30. august 2015.