30. aug, 2015

Graf: Røde tall i Eidsivas datterselskaper

Grafen viser hvilke døtre i Eidsiva Energi som har bidratt med overskudd og hvem som har gått med tap. Tallene er hentet fra Eidsivas egen segmentinformasjon. (GD, 28.08.15.)