27. aug, 2015

Hitra/Frøya: Senterpartiet til kamp mot MONSTERMØLLENE.

www.hitra-froya.no

- Da vindkraftmotstanderne på Frøya oppfordret kommunen til å gjennomføre en ny folkeavstemning i 2013 nådde de ikke gjennom i kommunestyret på tross av at over 1500 mennesker hadde underskrevet oppropet om dette og flere politikere stemte mot sin overbevisning. Senterpartiet ønsker å samarbeide med bevegelsen «Nei til vindkraftverk på Frøya» og andre for igjen å sette dette spørsmålet på dagsorden og gjøre alt vi kan for at Frøya i framtiden ikke skal se ut som en «nålpute» i horisonten.

Hitra/Frøya: 26. august 2015.