20. aug, 2015

Vindkraft i motvind

www.hitra-froya.no

- Kanskje blir hovedutfordringen for norsk vindkraft nå å sikre at allerede etablerte anlegg overlever snarere enn å etablere nye?

Hitra/Frøya 19. august 2015: Knut Bonvik, Naturvernforbundet i Orklaregionen, og Mads Løkeland, nestleder i Naturvernforbundet i Sør Trøndelag.