19. aug, 2015

Lokalpolitikere scorer dårlig på folkehelse

www.aftenbladet.no

Lokalpolitikere scorer dårlig på folkehelse. Kommunene må ta grep!

Bare 30 prosent sier seg fornøyd med lokalpolitikernes engasjement for å sikre god helse, i følge en undersøkelse YouGov har utført for Helsedirektoratet.

Selv om helsehensyn skal integreres i kommunale beslutningsprosesser, opplever vi gang på gang i konsesjonsprosesser for vindkraft at politikerne ikke tar Folkehelseloven, og sitt ansvar for å tilrettelegge for god helse, på alvor. I disse valgkamptider skader det ikke å minne politikernes om at deres oppgave er å sikre innbyggerne god helse og livskvalitet, og harmonerer dårlig med å plante vindkraftverk i nær tilknytning til folks bo/rekreasjonsområder. Folkehelseloven forplikter!

Aftenbladet: 15. august 2015.