18. aug, 2015

Etikk, politikk og fare for korrupsjon

www.aftenbladet.no

- Pressen har en viktig rolle når det gjelder politikk og etikk. Ikke nødvendigvis ved å blande etikk og moral, men ved å følge opp de etiske dilemmaene i politikken, og dermed å bidra til kunnskapen. Tilliten til våre politikere er avgjørende. Det å handle riktig ut fra de verdier, lover og regler som samfunnet er bygget på, fremmer rettferdighet og gode lokalsamfunn. Det bygger tillit.

«I erkjennelsen av at korrupsjon og uetisk atferd ikke bare forekommer i næringslivet, men også i kommuner og fylkeskommuner, har kommunene og KS satt i gang en rekke tiltak», sier Tora Aasland, leder av etikkutvalget til KS.

Aftenbladet: 6. juli 2015.