16. aug, 2015

Transport inn sørfra i planområdet for Raskifet vindkraftverk

Tungtransporten er planlagt å gå via Kjernmoen (Trysilveien) og inn langsmed eksisterende skogsbilvei som kobles til en ny tilknytningsvei over til Halvorsberget/planområdet. Om det vil betyr at oppgraderingen av Vestsideveien nedskaleres, vet vi ikke, men virker sannsynlig. Oppgradert veistandard langsmed vestsida har lenge framstått som en positiv ringvirkning av Raskiftet vindkraftverket - påvirket grendas holdninger til prosjektet. Opprinnelig plan viste behov for transport av vindturbiner langs FV 562, jfr. høringsinnspill til handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017, datert 17. april 2013.