14. aug, 2015

Kostbar innovasjon for Eidsiva?

www.oa.no

- I Oppland Arbeiderblad 30. juli hadde direktør Thor Svegården i Eidsiva Vekst et «forsvar» for Eidsivas innovasjon og vekst. Jeg kjenner mine faglige begrensninger når det gjelder økonomi. Men en trenger ikke å være professor i økonomi for å forstå at «kassa inn» helst bør være større enn «kassa ut». Å ause når skuta er lekk, er kortsiktig. Å «øke farten» ved å vokse uten først å tette lekkasjen(e), virker lite fornuftig – og Eidsiva-skuta har sine åpenbare lekkasjer. Det er grundig belyst av Rolijordet m/fl.

OA,13. august 2015, ved Håvard Melbye.