12. aug, 2015

”Största svagheten i Sverige är ledarskapet”

www.svd.se

- Men hur många organisationer har egentligen gjort det strategiska grundarbetet? Som har en tydlig målbild och säkrar att man är på väg dit? Som har analyserat sina framgångsfaktorer, kärnkompetens och kompetensbehov, intäktsströmmar och kostnadsstrukturer, som strategiskt styr sina produktionsresurser, som känner sin omvärld i form av marknad, kunder, leverantörer och konkurrenter, och de ekonomiska, sociala, politiska och teknologiska faktorerna? Hur väl vet man vad kunderna vill ha, och tillåts de vara med i företagets utveckling? En bra ledning har gjort analysen. En dålig har det inte.

Svenska Dagbladet: 11. august 2015.