12. aug, 2015

Opplysninger om aksjeeiere

www.regjeringen.no

Finansdepartementet har mottatt uttalelse fra Sivilombudsmannen knyttet til taushetsplikt for opplysninger innrapportert til Skatteetatens aksjonærregister. Opplysninger innrapportert til aksjonærregisteret, og som skal være offentlig tilgjengelig i det enkelte selskaps aksjeeierbok, er i følge Sivilombudsmannens uttalelse ikke underlagt taushetsplikt.

Finansdepartementet vil be Skatteetaten om å legge Sivilombudsmannens avgjørelse til grunn i sin praktisering av innsyn i skatteetatens database for aksjonærbeskatning.

Regjeringen: Nyheter 12. august 2015.