12. aug, 2015

«Gullpensjon» også i ledelsen

www.h-a.no

- Det er ikke bare avtroppende konsernsjef Ola Mørkved Rinnan som har ektefellepensjon på 39,6 prosent av pensjonsgrunnlaget. Nesten hele konsernledelsen har den samme prosentsatsen, men med tak, til tross for at normal ektefellepensjon i KLP nå er ni prosent.

HA: 11. august 2015.