12. aug, 2015

Bullerkraven måste skärpas

www.vk.se

Nyhetsrapportering om stora bullerproblem vid vindkraftanläggningar duggar numer tätt, skriver Einar Fjellman, som ser att stödet för vindkraften minskar och att regering och riksdag därför måste skärpa bullervillkoren.

Västerbottens-Kuriren: 30. juli 2015.