8. aug, 2015

Østlendingen: Våler og Kjølberget vindkraftverk

www.ostlendingen.no

- Finn Olav Rolijordet avslutter sitt innlegg «kraftløse Eidsiva», Østlendingen 15. juli, som følger: «Dette er blodig alvor skal konsernet overleve.» Jo visst, er Eidsivas finansielle utfordringer blodig alvor, men situasjonen er ikke mindre prekær for Våler kommune hvis politikerne har tilrådd konsesjon til Kjølberget av økonomiske hensyn. Jeg skal begrunne hvorfor.

Østlendingen 4. august 2015: Snefrid Reutz-Håkenstad, listekandidat MDG Trysil